top of page

Schrijf hier in voor onze nieuwsbrief

Het Lymfecentrum behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en zorgzaam en doet er alles aan wat redelijkerwijs binnen de technische en operationele mogelijkheden ligt om uw privacy te garanderen. Voor de verwerking van deze gegevens geldt als wettelijke grondslag de uitdrukkelijke, geïnformeerde toestemming van u. Het invullen van uw naam en e-mailadres en het verzenden ervan wordt beschouwd als uw actieve toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief van het Lymfecentrum. Uw persoonlijke gegevens worden nooit met andere partijen gedeeld zonder een geldige reden. In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunt u vragen om uw gegevens te raadplegen, te verbeteren, of te schrappen. Dit kan via een mail naar lymphedema.surgery@gmail.com

bottom of page