top of page

Screening en diagnose met behulp van innovatieve technieken

Alvorens een effectief behandelplan op te stellen, zal er eerst een grondige investigatie gebeuren zodat een correcte diagnose kan gesteld worden.

Naast een uitgebreide anamnese dient het klinisch aspect van het lymfoedeem bepaald te worden (pitting of non-pitting, uitgebreidheid, Stemmer teken). Verder dient eventuele co-existente veneuze pathologie gedocumenteerd te worden.

Uiteraard dienen andere oorzaken van oedeem uitgesloten te worden: onderliggende neoplasie, renaal of cardiaal lijden, lipoedeem, infecties etc.

Aanvullende onderzoeken bestaan uit echografie, spect-CT of MRI en dit om enerzijds andere pathologie uit te sluiten en anderzijds om (de uitgebreidheid van) het lymfoedeem te bevestigen.

Lymfescintigrafie, de gouden standaard wat betreft diagnostiek van lymfoedeem, is een functioneel onderzoek waarbij de geïnjecteerde partikels enkel en alleen door de lymfevaten worden opgenomen. Zo wordt een idee gevormd over de werking van de lymfevaten en de aanwezigheid van collateralen alsook de aan-of afwezigheid van lymfeklieren.

Ook zal aanvullend een lymfe-fluorescentie onderzoek, ook lymfemapping, genoemd, worden uitgevoerd. Dit dynamische onderzoek zal de nog doorgankelijke lymfevaten aangeven via een geïnjecteerde fluorescente stof. In real-time kan men het patroon van de lymfevaten alsook van de collateralen visualiseren in het aangetaste lidmaat. Dit onderzoek werd  door Dr. Giacalone verfijnd zodat waardevolle informatie verkregen wordt voor de chirurg maar ook voor de behandelende kinesitherapeut.

Naast de hierboven vermelde onderzoeken, zal het lymfoedeem ook geëvalueerd worden met behulp van nieuwe onderzoeksmethoden.

 

Meer nog dan de diagnose van lymfoedeem zou de aandacht moeten uitgaan naar de preventie van lymfoedeem.

Daarom worden patiënten opgevolgd waarbij de kankerbehandeling net voltooid is en waar er nog geen sprake is van lymfoedeem. Via metingen en screening op verschillende tijdstippen kan gedetecteerd worden wanneer de lymfevaten ‘overbelast’ zijn en dit nog voorr er klinisch een zwelling zichtbaar is. Ook kan via lymfe-fluoroscopie het lymfevatenstelsel in beeld gebracht worden nog voor de heelkundige ingreep voor kanker wordt uitgevoerd.

Diagnose van lymfoedeem

bottom of page